Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Atlyginimai

ir mokesčiai

Atlyginimų ir mokesčių skaičiuoklė vėl mūsų portale. Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ


antstoliai

2018-05-15 09:28   LZ rašė:
Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, apmokestintos mokesčiais ir privalomosiomis įmokomis, išskaitoma dvidešimt procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba įstatymai ar teismas nenustato kitaip. Išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą, ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą, išskaitoma iki penkiasdešimties procentų išmokėtino atlyginimo, neviršijančio MMA. Tai pat pagal kelis vykdomuosius dokumentus išskaitoma ne daugiau kaip penkiasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų, neviršijančių MMA.
Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį ir apmokestintos mokesčiais bei privalomosiomis įmokomis, išskaitoma septyniasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas.Jeigu išieškotos iš skolininko sumos neužtenka vykdymo ir su juo susijusioms išlaidoms bei visiems reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus patenkinti, ši suma paskirstoma CPK nustatyta eilės tvarka:

pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą (alimentus) ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo;
antrąja eile patenkinami darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių;
trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai.

Paskesnės eilės reikalavimai patenkinami po to, kai visiškai patenkinti pirmesnės eilės reikalavimai. Vadinasi, jeigu bent vienas iš Jūsų gautų vykdomųjų dokumentų yra nurodymas išieškoti alimentus, pirmiausia išskaitomi nurodyti alimentai. Jeigu dar liko išskaitytosios sumos, ji paskirstoma kiekvienam tos pačios eilės

Atsakymas

                             

Prisegti dokumentą (iki 5Mb):