antstoliai

#204373     2018-10-09 01:31   ren.l
2018-10-08 10:19   Sigita rašė:
Ir man įdomu, kai skaičiuosime DU už spalį taikysim 50 ir 70 procentų atskaitymą ? Ar jau už 09 mėnesį?

CPK pakeitimai įsigalioja nuo 2018-12-01

  0
  0
Siūlau šalinti

#204362     2018-10-08 10:19   Sigita

Ir man įdomu, kai skaičiuosime DU už spalį taikysim 50 ir 70 procentų atskaitymą ? Ar jau už 09 mėnesį?

  0
  0
Siūlau šalinti

#203751     2018-08-28 13:16   Vitalija
2018-05-17 14:29   LZ rašė:
Rašykit vykd.rašto numerį. Ir pas save pasidarykite to rašto kopiją ir registruokite kiekvieną pervedimą. Kai baigsite išskaičiuoti ar žmogus išeis iš darbo, turėsite rašto originalą nusiųsti antstoliui, jums liks kopija.

Sveiki, kaip dabar yra su tais antstoliais?
Iki kada dar galima skaičiuoti kaip ir skaičiavome? Iki lapkričio 1 d.?

  0
  0
Siūlau šalinti

#202401     2018-05-17 14:29   LZ

Rašykit vykd.rašto numerį. Ir pas save pasidarykite to rašto kopiją ir registruokite kiekvieną pervedimą. Kai baigsite išskaičiuoti ar žmogus išeis iš darbo, turėsite rašto originalą nusiųsti antstoliui, jums liks kopija.

  0
  0
Siūlau šalinti

#202400     2018-05-17 13:56   laura
2018-05-17 13:43   LZ rašė:
Pakelkit šiek tiek akis į viršų...Jei yra keli vykd.raštai, galima išskaičiuoti 50 proc. nuo MMA.

O kaip dėl vykdymo išlaidų jų yra net 700,00eur per visus raštus. Išieškoma suma virš 5000,00Eur. Ar pavedime nenurodyti už ką išskaičiau tik įrašyt vykd.r/numerį ir viskas. Antstolis pasiskirstys kaip jam reikia. Antstolis visų raštų tas pats.

  0
  0
Siūlau šalinti

#202396     2018-05-17 13:43   LZ

Pakelkit šiek tiek akis į viršų...Jei yra keli vykd.raštai, galima išskaičiuoti 50 proc. nuo MMA.

  0
  0
Siūlau šalinti

#202395     2018-05-17 13:29   laura

Turime 3 vykd. raštus dėl išieškojimo. Išieškojimo eilė 3 (taip parašyta rašte). Yra vykdymo išlaidų suma, per visus 3 raštus.
Tai pirmiausia turiu išskaityt ir pravest vykdymo išlaidas anstoliui ir tik po to vaikų išlaikymo fondui. Alga 400,00 tai bus tik 20%.
% rankas 361.00Eur. Išskaityti 72.20Eur. ir dalint iš 3, ir kiekvienam raštui po 24,06Eur.
Neturėjusi niekada tokių raštų, taigi padėkite.

  0
  0
Siūlau šalinti

#202364     2018-05-15 09:28   LZ

Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, apmokestintos mokesčiais ir privalomosiomis įmokomis, išskaitoma dvidešimt procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba įstatymai ar teismas nenustato kitaip. Išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą, ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą, išskaitoma iki penkiasdešimties procentų išmokėtino atlyginimo, neviršijančio MMA. Tai pat pagal kelis vykdomuosius dokumentus išskaitoma ne daugiau kaip penkiasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų, neviršijančių MMA.
Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį ir apmokestintos mokesčiais bei privalomosiomis įmokomis, išskaitoma septyniasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas.Jeigu išieškotos iš skolininko sumos neužtenka vykdymo ir su juo susijusioms išlaidoms bei visiems reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus patenkinti, ši suma paskirstoma CPK nustatyta eilės tvarka:

pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą (alimentus) ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo;
antrąja eile patenkinami darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių;
trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai.

Paskesnės eilės reikalavimai patenkinami po to, kai visiškai patenkinti pirmesnės eilės reikalavimai. Vadinasi, jeigu bent vienas iš Jūsų gautų vykdomųjų dokumentų yra nurodymas išieškoti alimentus, pirmiausia išskaitomi nurodyti alimentai. Jeigu dar liko išskaitytosios sumos, ji paskirstoma kiekvienam tos pačios eilės

  0
  0
Siūlau šalinti

#202362     2018-05-15 07:54   Asta

Atsakykite.

  0
  0
Siūlau šalinti

#202355     2018-05-14 15:55   Asta

Nes kiek zinau, jei zmogus turi daugiau nei viena rasta, iskaitom 50 proc.

  0
  0
Siūlau šalinti