balansas RC

2018-05-15 14:03   V* rašė:
Nu tada ir pasirinkimo nebelieka, labai mažų įmonių rinkinį pildyti neturit teisės.
Mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) balansas arba sutrumpintas balansas;

2) pelno (nuostolių) ataskaita;

3) aiškinamasis raštas.

Atsakymas

                             

Prisegti dokumentą (iki 5Mb):