GPAIS mokymų medžiaga

GPAIS mokymų medžiaga
#34049     2018-01-12 11:14   Petras

GPAIS mokymų medžiaga

Gaminių, pakuočių tiekimo rinkai apskaita
http://www.am.lt/VI/files/0.715560001509611632.pdf

Atliekų vežimo lydraščių ir atliekų tvarkymo
apskaitos dokumentų rengimas
http://www.am.lt/VI/files/0.989290001509611673.pdf

Atliekų vežimo lydraščių ir atliekų susidarymo
apskaitos dokumentų rengimas
http://www.am.lt/VI/files/0.539736001509611704.pdf

Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų
rengimas
http://www.am.lt/VI/files/0.938178001510217015.pdf

Siūlau šalinti