Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ


iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS

iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS
#36297     2020-11-17 16:36   Dalė

Kuo remiantis galima perkainuoti ilg.materialuji turtą? Ar vidutine rinkos kaina,kuri yra labai didelė,ar sudaryti komisiją? Pasidalinkit,susiduriu pirmą kartą.

Siūlau šalinti

#216619     2020-11-17 16:56   ZZ

Perkainuodavome tik nekilnojamą turtą ir samdydavome nekilnojamo turto vertintojus. Remiantis jų išduotomis pažymomis atlikdavome perkainavimą kas 5 metai.

  0
  0
Siūlau šalinti

#216620     2020-11-17 17:46   Dalė

Bet ar galima paskui didinti ilg mat.turtą,paskui skaičiuoti nusidėvėjimą,kur bus sąnaudos. O kaip su 3 klase?

  0
  0
Siūlau šalinti

#216626     2020-11-18 10:47   ZZ

Kaip apskaitoje registruojamas ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas?

Jei perkainojant ilgalaikį materialųjį turtą nustatoma didesnė jo vertė, tai apskaitoje registruojama dėl perkainojimo padidėjusios ilgalaikio materialiojo turto vertės dalis ir perkainojimo rezervas:

D 1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo
K 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas

Jeigu įmonė apskaitoje taiko ir 24-ąjį verslo apskaitos standartą „Pelno mokestis“, turėtų būti skaičiuojamas atidėtasis pelno mokestis.

Kaip skaičiuojamas ir apskaitoje registruojamas perkainoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas?

Iki kito perkainojimo skaičiuojamas tiek įsigijimo savikainos, tiek dėl perkainojimo padidėjusios ilgalaikio materialiojo turto vertės dalies nusidėvėjimas. Nudėvint perkainoto turto vertę, suma, kuria padidėjo nusidėvėjimas dėl turto perkainojimo, sumažinamas ir perkainojimo rezervas. Suma, kuria sumažintas perkainojimo rezervas, didina nepaskirstytąjį pelną, todėl apskaitoje daromi šie įrašai:

D 6306 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos
K 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)
K 1218 Pastatų ir statinių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

kartu proporcingai vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimui mažinamas perkainojimo rezervas

D 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas
K 3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

Jeigu įmonė apskaitoje taiko ir 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ IV–VIII skyrių nuostatas, šio standarto nustatyta tvarka papildomai registruojamas atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas. (Nusidėvėjimas perkainuoto turto yra neleidžiami atskaitymai)

  0
  0
Siūlau šalinti

#216671     2020-11-19 13:08   Dalė
2020-11-18 10:47   ZZ rašė:
Kaip apskaitoje registruojamas ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas?

Jei perkainojant ilgalaikį materialųjį turtą nustatoma didesnė jo vertė, tai apskaitoje registruojama dėl perkainojimo padidėjusios ilgalaikio materialiojo turto vertės dalis ir perkainojimo rezervas:

D 1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo
K 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas

Jeigu įmonė apskaitoje taiko ir 24-ąjį verslo apskaitos standartą „Pelno mokestis“, turėtų būti skaičiuojamas atidėtasis pelno mokestis.

Kaip skaičiuojamas ir apskaitoje registruojamas perkainoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas?

Iki kito perkainojimo skaičiuojamas tiek įsigijimo savikainos, tiek dėl perkainojimo padidėjusios ilgalaikio materialiojo turto vertės dalies nusidėvėjimas. Nudėvint perkainoto turto vertę, suma, kuria padidėjo nusidėvėjimas dėl turto perkainojimo, sumažinamas ir perkainojimo rezervas. Suma, kuria sumažintas perkainojimo rezervas, didina nepaskirstytąjį pelną, todėl apskaitoje daromi šie įrašai:

D 6306 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos
K 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)
K 1218 Pastatų ir statinių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

kartu proporcingai vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimui mažinamas perkainojimo rezervas

D 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas
K 3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

Jeigu įmonė apskaitoje taiko ir 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ IV–VIII skyrių nuostatas, šio standarto nustatyta tvarka papildomai registruojamas atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas. (Nusidėvėjimas perkainuoto turto yra neleidžiami atskaitymai)

Ačiū už atsakymą. O kaip nusidėvėjimą,per perkainoto ilg.turto laiką. Truputį nesuprantu.

  0
  0
Siūlau šalinti