GPM312 programėlė

nemokama

Nemokama programa skirta patogiai pildyti metinės A ir B klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją (GPM312).

GPM312

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK


Indiv.veikla pagal pažyma

2019-09-06 09:42   Rita rašė:
VSD įmokų asmuo gali nemokėti (tas laikotarpis nebus įskaitomas į stažą ir tuo laikotarpiu nebus laikomas apdraustu VSD),
jeigu:tai pirma savarankiška veikla nuo 2018-01-01;
gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

Čia ištrauka iš SODRA tinklalapio.
Bet aš domėjausi ir pačioj SODROJ.
yra sukakęs senatvės pensijos amžius.

PSD įmokų gali nemokėti asmenys, kurie vykdo veiklą ir:
gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija;
gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją;
gauna su socialinio draudimo santykiais susijusią (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo;
yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
yra sukakęs senatvės pensijos amžius.

Atsakymas

                             

Prisegti dokumentą (iki 5Mb):