iSAF-T

#200559     2018-02-13 16:14   Petras
2018-02-13 15:38   virga rašė:
Keista, bet exselis irgi techninėmis priemonėmis yra. Tegu nebijo, VMI kuria programas ir galės tiesiogiai ten sukelti viską ką turi

LIETUVOS RESPUBLIKOS
BUHALTERINĖS APSKAITOS
ĮSTATYMAS
16 straipsnis. Apskaitos registrai
2. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.
4. Apskaitos registrai gali būti sudaromi rankiniu būdu arba techninėmis priemonėmis.
5. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais viešojo sektoriaus subjektai ir ūkio subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, vadovaujasi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengta standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija ir techniniais reikalavimais, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams apskaitos dokumentų duomenys būtų teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje.

Exelis jokiu būdu ne techninė priemonė. Techninė priemonė - apskaitos programa.

  0
  0
Siūlau šalinti