Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt


IT - dokumentai

IT - dokumentai
#35311     2019-07-10 08:11   VA

laba diena. gal galite atsakyti.. gavome sąskaitą už dokumentų parengimą. sumoje 2300EUR. pas mus IT nuo 500EUR. Ar čia reiktu traukti į it, ar galima nurašyti?

Siūlau šalinti

#209121     2019-07-10 08:25   ren.l
2019-07-10 08:11   VA rašė:
laba diena. gal galite atsakyti.. gavome sąskaitą už dokumentų parengimą. sumoje 2300EUR. pas mus IT nuo 500EUR. Ar čia reiktu traukti į it, ar galima nurašyti?

Na žiūrint kokių dokumentų parengimas.
Jei tai pvz. parašė kokį tai ES projektą, tai sąnaudos, o jei parengė pvz. kadastrinius matavimus, tada jau nematerialusis turtas.
O gal tai kažkokios įrangos naudojimo dokumentacijos parengimas, gal tada į materialiojo turto savikainos sudėtį įeis.
Nėra vienareikšmiško atsakymo.

  0
  0
Siūlau šalinti

#209122     2019-07-10 08:26   ren.l

Dar pridursiu. Tiesiog pagal jūsų turimų dokumentų turinį ir jų teikiamą rezultatą pažiūrėkite kokie požymiai yra surašyti 12 arba 13 VAS.

  0
  0
Siūlau šalinti

#209123     2019-07-10 09:01   VA

dokumentai "techninės dokumentacijos parengimas" čia laimėjome ES projektą, ir dokumentai rengimai vardan to. tai gali traukti į sąnaudas?

  0
  0
Siūlau šalinti

#209124     2019-07-10 09:02   VA

*rengiami

  0
  0
Siūlau šalinti

#209125     2019-07-10 10:37   ren.l
2019-07-10 09:01   VA rašė:
dokumentai echninės dokumentacijos parengimas čia laimėjome ES projektą, ir dokumentai rengimai vardan to. tai gali traukti į sąnaudas?

Tikriausiai.

  0
  0
Siūlau šalinti

#209128     2019-07-10 13:07   VA

LZ gal pagelbesite

  0
  0
Siūlau šalinti

#209131     2019-07-10 16:50   ren.l

Jūs tikitės tikslaus atsakymo forume?. Taigi viskas sprendžiama perskaičius dokumentus. Jūs turite dokumentus, turite šaltinius informacijos ir priimkite sprendimą ar tai sąnaudos (manyčiau) ar tai turtas.

  0
  0
Siūlau šalinti

#209143     2019-07-11 08:57   VA

kaip supratau galiu įtraukti į sąnaudas. Mes plėtojamės t.y. laimėjome ES projektą ir esame dalinai finansuojami saulės elektrinėj kurti.
1.1. Pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ (toliau
– 13-asis VAS) 29 punkto nuostatas, gaminant (kuriant) turtą įmonėje išlaidos
skirstomos į tyrimo ir plėtros išlaidas.
Tyrimas – suplanuota veikla, atliekama siekiant įgyti naujų mokslo ar
technikos žinių. 13-ojo VAS 30 punkte nurodyti tyrimų išlaidų pavyzdžiai:
- veikla, skirta naujoms žinioms įgyti;
- gautų žinių įvertinimas ir jų pritaikymas;
- alternatyvių medžiagų, priemonių, gaminių, procesų, sistemų ar paslaugų
paieška.
Tyrimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis to laikotarpio, per kurį jos
susidaro.


Tyrimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis to laikotarpio, per kurį jos
susidaro.
Plėtra – tyrimų rezultatų ar kitų žinių taikymas planuojant arba kuriant
naujus ar iš esmės pagerintus produktus (medžiagas, įrenginius, gaminius,
procesus, sistemas ar paslaugas) prieš pradedant komercinę jų gamybą ar
naudojimą. 13-ojo VAS 31 punkte nurodyti plėtros išlaidų pavyzdžiai:
- pavyzdžių ir modelių projektavimas, konstravimas ir išbandymas iki
gamybos ar naudojimo pradžios;
- instrumentų, įrankių pavyzdžių, formų ir atspaudų projektavimas pagal
naujas technologijas;
- įrangos, skirtos bandomiesiems pavyzdžiams pagaminti, projektavimas,
konstravimas ir eksploatavimas;
- pasirinktų naujų alternatyvių medžiagų, įrangos, produktų, procesų,
sistemų ar paslaugų projektavimas, konstravimas ir testavimas.
Plėtros etape susidariusios išlaidos nematerialiuoju turtu pripažįstamos
tik tada, kai įgyvendinamos visos 13-ojo VAS 32 punkte nurodytos sąlygos, t. y.
įmonė turi patikimų įrodymų, kad:
- ji turi techninių galimybių bei finansinių ir kitų išteklių plėtros darbams
užbaigti;
- ji ketina baigti gaminti (kurti) nematerialųjį turtą ir sugebės jį naudoti
arba parduoti;
- nematerialusis turtas ateityje teiks įmonei ekonominės naudos;
- ji gali patikimai įvertinti su nematerialiojo turto pasigaminimu
(sukūrimu) susijusias išlaidas.

  0
  0
Siūlau šalinti

#209165     2019-07-11 19:47   To VA
2019-07-10 08:11   VA rašė:
laba diena. gal galite atsakyti.. gavome sąskaitą už dokumentų parengimą. sumoje 2300EUR. pas mus IT nuo 500EUR. Ar čia reiktu traukti į it, ar galima nurašyti?

Dekit drasiai i sanaudas.

  0
  0
Siūlau šalinti