SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK


Nedarbingumas

#200982     2018-03-05 11:27   vika
2018-03-05 11:15   LZ ai rašė:
Matot, taip jau yra, kad kai pasiūlai pasiskaityt, linkėdamas tik gero, dar gali būt ir iškoneveiktas. o ir skaityt jaunimas dabar labai jau nemėgsta ir galvoja, kad buhalteriu gali būt kiekvienas sugebantis suskaičiuot iki šimto.

Ačiū už visą informaciją. Žinokit neradau kaip teikti, tikrai žiūrėja, matyt ne ten kur reikia. Esu dėkinga.

  0
  0
Siūlau šalinti

#200981     2018-03-05 11:15   LZ ai

Matot, taip jau yra, kad kai pasiūlai pasiskaityt, linkėdamas tik gero, dar gali būt ir iškoneveiktas. o ir skaityt jaunimas dabar labai jau nemėgsta ir galvoja, kad buhalteriu gali būt kiekvienas sugebantis suskaičiuot iki šimto.

  0
  0
Siūlau šalinti

#200979     2018-03-05 11:11   dar Vikai

nedarbingumas gali tęstis ilgai ilgai, bet perduoti galite atskiromis dalimis, t.y. tik tuos biuletenius, kurie užbaigti. Taigi, žmogaus vis dar serga, bet jam vis naujai pratęsia biuletenį, atsiranda nauja eilutė su nauju numeriuku. Perduoti galite tuos, kurių "Laikotarpio pabaiga" jau sukako.Dabar pateikit minėtą už laiką 02 26-03 02,o kovo 8 jau galėsit perduot už 03 03-03 08

  0
  0
Siūlau šalinti

#200978     2018-03-05 11:10   LZ

negi sunku paskaityti Sodros tinklalapyje?
57. Kai asmuo kreipiasi į darbdavį, draudėjas (darbdavys) apskaičiuoja ligos išmoką iš darbdavio lėšų (tik ligos išmokos atveju) ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia NP-SD pranešimą dėl ligos išmokos skyrimo. Draudėjas šį pranešimą privalo pateikti tokia tvarka: kai asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų, pranešimą darbdavys užpildo ir pateikia pasibaigus laikinajam nedarbingumui; kai laikinojo nedarbingumo trukmė viršija 14 kalendorinių dienų, šis pranešimas teikiamas už kiekvieną pasibaigusį 14 kalendorinių dienų laikotarpį imtinai, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus sujungiant iki pažymėjimo, kuriame yra 14-oji laikinojo nedarbingumo diena, pabaigos. NP-SD pranešimas turi būti teikiamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį – ne vėliau kaip kalendorinio mėnesio 15 ir paskutinę dieną. Jeigu paskutinė NP-SD pranešimo pateikimo termino diena yra ne darbo diena (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės diena, NP-SD pranešimo pateikimo termino data laikoma po jos einanti darbo diena.

58. NP-SD pranešimas pildomas pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir teikiamas tik už praėjusį (-ius) laikinojo nedarbingumo laikotarpį (-ius).

  3
  0
Siūlau šalinti

#200977     2018-03-05 11:04   vika
2018-03-05 10:42   dar Vikai rašė:
už vasario 26 27dienas BŪTINAI paskaičiuokit nedarbingumą (už darbo laiką pagal grafiką) ,kad jis papultų į SAMą už vasarį. O NP galite perduoti kad ir šiandien, nes biuletenis jau užbaigtas 03 02d., bet ne vėliau kaip iki kovo 15d.

Pasižiūriu sodros puslapyje, dar pratesta iki kovo 8. Tai teikti?

  0
  0
Siūlau šalinti

#200976     2018-03-05 10:45   dar Vikai

Labai atsiprašau, suklydau .Už pirmąsias dvi dienas darbdavio priskaitytos į SAM netraukiamos, jos juk neapsimokestina SODROs įmokomis .Bet už tas dvi dienas praleiskit paskaičiavimą per vasarį, kad teisingai GPM išlaikytų .

  0
  0
Siūlau šalinti

#200975     2018-03-05 10:42   dar Vikai

už vasario 26 27dienas BŪTINAI paskaičiuokit nedarbingumą (už darbo laiką pagal grafiką) ,kad jis papultų į SAMą už vasarį. O NP galite perduoti kad ir šiandien, nes biuletenis jau užbaigtas 03 02d., bet ne vėliau kaip iki kovo 15d.

  0
  1
Siūlau šalinti

#200973     2018-03-05 10:07   vika
2018-03-05 09:52   vikai rašė:
konkrečiai, t.y. kaip nustatyta tvarkoje, negaliu tiksliai atsakyt, reik paieškot norminiuose dokumentuose, bet, kiek pamenu, reik daryt taip: NP galite priduoti ne anksčiau kaip jis baigiasi-jei išduotas iki pvz kovo 5d, tai galit priduot ne anksčiau kaip kovo 5d.NP privalo būti perduodami tie, kuria baigiasi mėnesio 1-15dienomis, perduodami ne vėliau kaip 15 dieną, o tie, kurie baigiasi 16-30/31dienomis,ne vėliau kaip paskutinę mėnesio darbo dieną (jei ta diena ne ankstesnė nei baigiasi nedarbingumas). Pati aš perduodu penktadieniais ir 15 bei paskutinę mėnesio darbo dienomis.

Jeigu išduotas nedarbingumas nuo 02.26 iki 03.02, priduoti turėčiau kada? Kažkaip suabejojau jei teiksiu SAM ar nieko nebus jei už 2 dienas nebus dar priduota.

  0
  0
Siūlau šalinti

#200972     2018-03-05 09:52   vikai

konkrečiai, t.y. kaip nustatyta tvarkoje, negaliu tiksliai atsakyt, reik paieškot norminiuose dokumentuose, bet, kiek pamenu, reik daryt taip: NP galite priduoti ne anksčiau kaip jis baigiasi-jei išduotas iki pvz kovo 5d, tai galit priduot ne anksčiau kaip kovo 5d.NP privalo būti perduodami tie, kuria baigiasi mėnesio 1-15dienomis, perduodami ne vėliau kaip 15 dieną, o tie, kurie baigiasi 16-30/31dienomis,ne vėliau kaip paskutinę mėnesio darbo dieną (jei ta diena ne ankstesnė nei baigiasi nedarbingumas). Pati aš perduodu penktadieniais ir 15 bei paskutinę mėnesio darbo dienomis.

  0
  0
Siūlau šalinti