Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Atlyginimai

ir mokesčiai

Atlyginimų ir mokesčių skaičiuoklė vėl mūsų portale. Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ


Paramos panaudojimas

Paramos panaudojimas
#35082     2019-03-14 09:30   Marita

Noriu pagalbos dėl paramos 2% GPM panaudojimo. Asociacija nori tuos pinigus panaudoti darbo užmokesčiui, ar taip galima? Paaiškinimų niekur nerandu, o seminaruose girdėjau, kad būtent DU negalima šitų pinigų naudoti. Ačiū.

Siūlau šalinti

#207469     2019-03-17 17:03   to Maritai

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01
Įstatymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 25-745, i. k. 1041010ISTA0IX-1969
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ASOCIACIJŲ
Į S T A T Y M A S
2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1969
Vilnius
Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01
KETVIRTASIS SKIRSNIS
ASOCIACIJOS VEIKLA
16 straipsnis. Asociacijos veiklos ribojimai
2. Net ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais asociacijai draudžiama:
3) asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant perviršį (pelną), jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

ir senesnis iki Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01
3) asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal
Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams,
asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas
darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties
pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

  1
  0
Siūlau šalinti

#207470     2019-03-17 17:14   to Maritai
  1
  0
Siūlau šalinti

#207471     2019-03-17 18:10   to Maritai

Jei DU mokamas ne nariams, o samdyniams.

  0
  0
Siūlau šalinti