Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ


PLN204A

PLN204A
#35279     2019-06-17 13:20   Lina

Laba diena,

kokiu kodu pelno mokestį reikia susimokėti individualiai įmonei? ir ar galima mokėti iš asmeninės sąskaitos o ne iš įmonės?

Siūlau šalinti

#214099     2020-06-17 09:13   LZ

Tai jūs pildykite ne 43B, o 43A langelį:
331. Deklaracijos 43A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno suma po atskaitymų paramai (apskaičiuojama, iš 39A laukelyje įrašytos veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno sumos atėmus atskaitomą paramos sumą). Jei iš minėtos veiklos pelno parama neatskaitoma, tai 43A laukelyje įrašoma 39A laukelyje apskaičiuota pelno suma.
Papildyta punktu:
Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

332. Deklaracijos 43B laukelyje įrašoma atskaityta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, praėjusių mokestinių metų nuostolių suma (PMĮ 30 straipsnio 21 dalis). 43B laukelio suma negali būti didesnė nei 43A laukelio suma.

  1
  0
Siūlau šalinti

#214088     2020-06-16 13:21   Vilma

prašau atsakymo.

  0
  0
Siūlau šalinti

#214087     2020-06-16 13:19   Vilma

2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą, kitų mokestinių laikotarpių apmokestinamasis pelnas – taikant 5 procentų mokesčio tarifą, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus. Šioje dalyje nustatytas 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį, vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.

KEISTA:

1. 2009 12 09 įstatymu Nr. XI-539 (nuo 2009 12 28)

(Žin., 2009, Nr. 153-6880)

2. 2011 11 22 įstatymu Nr. XI-1716 (nuo 2011 12 01)

(Žin., 2011, Nr. 146-6852)

3. 2014 09 23 įstatymu Nr. XII-1131 (nuo 2015 01 01)

(TAR, 2014, Nr. 2014-13610)

4. 2017 12 07 įstatymu Nr. XIII-842 (nuo 2017 12 23)

(TAR, 2017, Nr. 2017-20681)

5. 2018 06 28 įstatymu Nr. XIII-1333 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-10976)

INFOLEX PASTABA: 2018 06 28 įstatymo Nr. XIII-1333 (TAR, 2018, Nr. 2018-10976) nuostatos taikomos apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

3.

KEISTA:

1. 2003 07 01 įstatymu Nr. IX-1659 (nuo 2003 07 25)

(Žin., 2003, Nr. 74-3417)

2. 2018 05 24 įstatymu Nr. XIII-1187 (nuo 2019 01 01)

(TAR, 2018, Nr. 2018-08643)

Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos, kai šioje dalyje nurodytų susijusių vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų:

1) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų vienetų (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;

2) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

3) vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);

4) vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų).

INFOLEX PASTABA: 2018 05 24 įstatymu Nr. XIII-1187 (TAR, 2018, Nr. 2018-08643) nustatyta, kad įstatymo Nr. XIII-1187 nuostatos taikomos apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

LZ įstatymas. Kodėl netinka tada 2 kodas - 5 proc, juk neviršija pajamos 300000 ir neviršija 10 žmonių. Nesuprantu??? o man kaip tik atsiintė laišką su klaidos nustatymu, kad 45 b laukelis negalima taikyti 5 proc tarifo kai mokestinio laikotarpio pajamos viršija 300000 eur (17 lauk) ar darbuotojų skaičius viršija 10 (4 lauk), tai pas mane atvirkščiai pajamos 2000, o darbuotojų 0 kaip suprast? Suklydo vmi?

  0
  0
Siūlau šalinti

#214086     2020-06-16 13:09   Vilma

Darbuotojų 0, yra tik direktorius, jis pats tvarko popierius.

  0
  0
Siūlau šalinti

#214085     2020-06-16 13:07   Vilma

LZ gal jūs žinote, prašau padėti pajamų iš viso 2000, išlaidų 400, pagal mane tik reikia koduką` tada 11 pataisyti, o pelno mokestis bus 80 eurų?

Pajamos 18,19 langeliai
išlaidos L priede 02 kodu
ir 34 langelyje įrašom pelno sumą po atskaitymų, taip viskas bus?

  0
  0
Siūlau šalinti

#214084     2020-06-16 13:04   Vilma

Apmokestinamojo pelno iš turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dalis apskaičiuojama pagal šią formulę:

tinkamos finansuoti išlaidos

× pelnas iš turto naudojimo; čia:

visos išlaidos

Radau dar štai ką, padėkite susiprasti, aš ne buhalterė.

  0
  0
Siūlau šalinti

#214083     2020-06-16 12:58   Vilma

Prašau atsakyti, pasirinkau koda 2 -5proc, atmetė, neteisingas kodas? Kodėl? visada šis buvo. Dabar matau dar yra vienas kodas 5 proc 11 skaičiukas, pelnui iš turto naudojimui bus? čia yra veternirainių paslaugų įmonė.

  0
  0
Siūlau šalinti

#214062     2020-06-15 15:11   Nežinanti
2020-06-15 14:31   lina rašė:
Jeigu šiemet pelnas, tai galit susimažint PM dengdami praeitų laikotarpių nuostolį.

Ačiū už atsakymą

  0
  0
Siūlau šalinti

#214056     2020-06-15 14:31   lina
2020-06-15 14:04   Nežinanti rašė:
Jei 2018 metais įmonė turėjo nuostolį, tai pildant PLN204A deklaraciją už 2019 metus ta 2018 metų nuostolio suma turi kur įsirašyti?

Jeigu šiemet pelnas, tai galit susimažint PM dengdami praeitų laikotarpių nuostolį.

  0
  0
Siūlau šalinti

#214049     2020-06-15 14:20   lina
2020-06-15 14:04   Nežinanti rašė:
Jei 2018 metais įmonė turėjo nuostolį, tai pildant PLN204A deklaraciją už 2019 metus ta 2018 metų nuostolio suma turi kur įsirašyti?

Reikia įrašyti. lyg į 45 lang. prieš akis neturiu dabar, bet paskaitykit.

  0
  0
Siūlau šalinti