Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt


Sąskaitu korespondencija

2020-05-22 08:46   Veronika rašė:
VMI puslapyje radau tokį paaiškinimą:
Kaip mikroįmonė gali panaudoti gautą subsidiją?

Subsidijos mikroįmonėms skiriamos įmonės apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui). Tai reiškia, kad subsidija gali būti panaudota bet kokiems įmonės veiklos vykdymui būtiniems ištekliams (darbo jėgos apmokėjimas, žaliavų įsigijimas, kitos, produkcijos pagaminimui būtinos išlaidos).

Mikroįmonei skirta subsidija, negali būti naudojama:
dividendams išsimokėti; kapitalui išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams mažinti; savoms akcijoms supirkti; kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti; paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.
veikloms, kurios nurodytos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje; veikloms žemės ūkio sektoriuje, kurios nurodytos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio 1 dalyje; veikloms žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kurios nurodytos 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio 1 dalyje, neviršijant valstybės de minimis pagalbos, t .y. neviršijant tokių pagalbos sumų, apie kurias valstybė turi pranešti Europos Komisijai, kadangi jos neturi įtakos konkurencijai ir prekybai ES vidaus rinkoje.

Tokiu atveju DU sąnaudos gali būti dengiamos išmokėta mikroįmonių subsidija.

Atsakymas

                             

Prisegti dokumentą (iki 5Mb):