Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ


Sąskaitu korespondencija

#213031     2020-04-17 15:14   lina
2020-04-17 14:38   Marina rašė:
galit tiesiog atsakyti ar pelno negaliu mažinti šiomis sąnaudomis?? sunki ir labai sunki. sorry bet tikrai čia šį tema gal jums atrodo paprastai, bet aš dabar totaliame miške, kur visiskai sunku suprasti

Pelną mažinate tomis sąnaudomis, kurių nepadengia subsidija.. Subsidijos suma mažinat savo patirtas SĄNAUDAS.
Sąnaudos visos 1000,0. Subsidija-300,0. Iš pajamų atimate TIK 700,0, nes 300,0 nebėr

  1
  0
Siūlau šalinti

#213308     2020-05-08 17:58   Laima

Sakykit, o nuo gautos subsidijos jau nebereikia jokių mokesčių sumokėt Sodrai? Kažkur Sufleryje mačiau, kad reikia išskaičiuot 1,77%.

  0
  0
Siūlau šalinti

#213487     2020-05-18 09:07   eglė

Gauta vienkartinė subsidija apyvartinėms lešoms.

Gavimas D27 - K 401.
Panaudojimas D401 - K?. (ką kreditoti).
Metų eigoje subsidija 0,00.
AČIŪ

  0
  0
Siūlau šalinti

#213501     2020-05-18 12:07   IR
2020-05-18 09:07   eglė rašė:
Gauta vienkartinė subsidija apyvartinėms lešoms.

Gavimas D27 - K 401.
Panaudojimas D401 - K?. (ką kreditoti).
Metų eigoje subsidija 0,00.
AČIŪ

VMI nurodo, kad šia subsidija mažinamos įmonės sąnaudos: "Mikroįmonių gautos Apraše nustatytos lėšos pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra laikomos subsidijomis patiriamoms išlaidoms kompensuoti ir joms yra taikomos bendros subsidijų (dotacijų) apskaitos nuostatos, t. y. ši gautų lėšų suma pajamoms nepriskiriama, o ja yra sumažinamos įmonės patiriamos sąnaudos." Tuomet aš planuoju taip mažinti (kredituoti) bendrąsias, nuomos, reklamos sąnaudas. Kadangi DU sąnaudas pasimažiname subsidija iš UT, tai čia jų neįtrauksiu. O per kelis mėnesius gauta subsdidija iš VMI pamažu ir "suvalgys" tas nuolatines įmonės sąnaudas. Tik kas iš to - metų gale pamatysime, kad turime sumokėt gerokai didesnį pelno mokestį... dabar duoda, o paskui atsiims

  2
  0
Siūlau šalinti

#213504     2020-05-18 13:22   eglė

Mes negavome subsidijų už prastovas.Tai vienkartine subsidija galime mažinti darbo užmokesčio sąnaudas?
AČIŪ

  0
  0
Siūlau šalinti

#213505     2020-05-18 13:48   IR
2020-05-18 13:22   eglė rašė:
Mes negavome subsidijų už prastovas.Tai vienkartine subsidija galime mažinti darbo užmokesčio sąnaudas?
AČIŪ

Net nežinau, manyčiau, kad galima. Labai apibendrintai VMI komentuoja...

  0
  0
Siūlau šalinti

#213606     2020-05-22 08:20   solo
2020-05-18 13:48   IR rašė:
Net nežinau, manyčiau, kad galima. Labai apibendrintai VMI komentuoja...

Sveiki, įmonė kuriasi internetinę svetainę.Ar su jos kūrimu ir išlaikymu susijusios sąnaudos yra leidžiami atskaitymai?(nerandu kur parašyta būtų). Ačiū.

  0
  0
Siūlau šalinti

#213608     2020-05-22 08:46   Veronika

VMI puslapyje radau tokį paaiškinimą:
Kaip mikroįmonė gali panaudoti gautą subsidiją?

Subsidijos mikroįmonėms skiriamos įmonės apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui). Tai reiškia, kad subsidija gali būti panaudota bet kokiems įmonės veiklos vykdymui būtiniems ištekliams (darbo jėgos apmokėjimas, žaliavų įsigijimas, kitos, produkcijos pagaminimui būtinos išlaidos).

Mikroįmonei skirta subsidija, negali būti naudojama:
dividendams išsimokėti; kapitalui išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams mažinti; savoms akcijoms supirkti; kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti; paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.
veikloms, kurios nurodytos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje; veikloms žemės ūkio sektoriuje, kurios nurodytos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio 1 dalyje; veikloms žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kurios nurodytos 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio 1 dalyje, neviršijant valstybės de minimis pagalbos, t .y. neviršijant tokių pagalbos sumų, apie kurias valstybė turi pranešti Europos Komisijai, kadangi jos neturi įtakos konkurencijai ir prekybai ES vidaus rinkoje.

Tokiu atveju DU sąnaudos gali būti dengiamos išmokėta mikroįmonių subsidija.

  0
  0
Siūlau šalinti

#213642     2020-05-26 08:37   Veronika

VMI jau komentuoja šį klausimą kitaip:
Ar pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra pripažįstamos pajamomis mikroįmonių gaunamos negrąžinamos subsidijos skirtos apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui)?

Pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms" paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 474 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms" paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas) subsidijos skyrimo tikslas - padėti mikroįmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes, skiriant subsidiją apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui).

Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 57 str. 3 dalies nuostatomis, pelno mokesčiui skaičiuoti vienetas gali naudoti buhalterinėje apskaitoje naudojamus visuotinai pripažintus pajamų, sąnaudų pripažinimo, atsargų įkainojimo metodus, jei PMĮ nenustato ko kita.

Mikroįmonių gautos Apraše nustatytos subsidijos pagal bendras subsidijų (dotacijų) apskaitos nuostatas yra laikomos subsidijomis negautoms pajamoms kompensuoti.

Pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu šios mikroįmonių gaunamos Apraše nustatytos lėšos laikomos subsidija negautoms pajamoms kompensuoti ir pagal PMĮ nuostatas yra priskiriamos apmokestinamoms pajamoms. Pagal PMĮ 17 straipsnio nuostatas, įmonės sąnaudos, patirtos vykdant įprastinę veiklą, yra priskiriamos leidžiamiems ir/arba ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Atitinkamai, pelno nesiekiantiems vienetams šios Apraše nustatytos gaunamos subsidijos yra laikomos finansavimo sumomis, kurios po to, kai apskaitoje pripažįstamos panaudotomis ir laikomos finansavimo pajamomis, pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu nėra priskiriamos pelno mokesčio bazei.

  0
  0
Siūlau šalinti

#213670     2020-05-26 15:19   to solo
2020-05-22 08:20   solo rašė:
Sveiki, įmonė kuriasi internetinę svetainę.Ar su jos kūrimu ir išlaikymu susijusios sąnaudos yra leidžiami atskaitymai?(nerandu kur parašyta būtų). Ačiū.

Jei įmonė kuriasi internetinę svetainę, tai visos paslaugos išrašomos sąskaita fakturą įmonei(dizaino kūrimas, domenai ir taip toliau). Kadangi internetinę svetainę galima laikyti, kaip reklama, tai attinkamai galima laikyti leidžiamais atskaitymais. Jei ta internetinė svetainė, tik kaip informatyvumas, gal dėčiau kaip reklamą, bet jei ta internetinė svetainė kaip elektroninė internetinė prekyba eilinės įmonės sąnaudos. O jei ta internetinė svetainė kainuoja dešimtim tūkstančiais, gal pagalvočiau kaip ilgalaikiu turtu. Juk bet kokiu atveju turėtu atnešti ekonominę naudą ir ateityje.

  0
  0
Siūlau šalinti