Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ


Subsidijos panaudojimas

Subsidijos panaudojimas
#35927     2020-05-14 16:10   Audrius

Gavome vienkartinę subsidiją. Sakykite įmonės veikloje ją bet kur galime panaudoti ar yra kokie apibrėžtumai?
Ačiū

Siūlau šalinti

#213455     2020-05-14 17:25   Marija
2020-05-14 16:10   Audrius rašė:
Gavome vienkartinę subsidiją. Sakykite įmonės veikloje ją bet kur galime panaudoti ar yra kokie apibrėžtumai?
Ačiū

Tai gi paraiskoj viskas apibrezta - Įmonė suteiktos subsidijos nenaudos dividendams išsimokėti, kapitalui išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip pat paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.

  1
  0
Siūlau šalinti

#213515     2020-05-18 17:41   Rasa

Sveiki. Įmonė yra prastovoje, gavo išmokas už 03 ir 04 mėn. Dabar atsirado nedidelis užsakymas, išrašysim sąskaitą, tai vadinasi už gegužę iš užimtumo tarnybos nebegausime nieko ?

  0
  0
Siūlau šalinti

#213520     2020-05-19 08:44   Diana
2020-05-18 17:41   Rasa rašė:
Sveiki. Įmonė yra prastovoje, gavo išmokas už 03 ir 04 mėn. Dabar atsirado nedidelis užsakymas, išrašysim sąskaitą, tai vadinasi už gegužę iš užimtumo tarnybos nebegausime nieko ?

Jei bus daline prastova gausit. Tik teisingai tabeli supildykit.

  0
  0
Siūlau šalinti

#213523     2020-05-19 08:54   Diana
2020-05-14 17:25   Marija rašė:
Tai gi paraiskoj viskas apibrezta - Įmonė suteiktos subsidijos nenaudos dividendams išsimokėti, kapitalui išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip pat paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.

Niekada nebuvau susidūrus su subsidijom, tai biski pasimetus esu.
Kadangi tai nėra tiksline subsidija, galvoju gavus pavedimą, kaip sudėliot korespondenciją? Ir galvoju, ar galiu ją panaudot skolų padengimui, ty sąskaitų, kurios išrašytos iki karantino. Kaži, ar tiktų šis išaiškinimas dėl korespondencijos?
20. Jei dotacijos negalima susieti su patirtomis arba būsimų laikotarpių sąnaudomis ar
negautomis pajamomis, arba jei ji gauta be jokių sąlygų, dotacija pripažįstama panaudota tą
laikotarpį, kada buvo gauta arba buvo gautas sprendimas ar kitas įrodymas, kad ji bus
teikiama.
Dotacijų panaudojimas pripažįstamas tada, kai jos gaunamos, nors ir neatitinka apskaitos
kaupimo principo. Todėl taip pripažinti priimtina tik tuo atveju, jei dotacijos negalima susieti su
patirtomis arba būsimų laikotarpių sąnaudomis ar negautomis pajamomis, t. y. nėra jokio pagrindo
priskirti dotaciją kitiems laikotarpiams, išskyrus tą, kada dotacija buvo gauta.
Pavyzdys
UAB „A“ verčiasi žuvų veisimu ir pardavimu. Iš Lietuvos verslo paramos fondo 20X1 m.
įmonė gavo lėšų įmonės veiklai skatinti. Šios paramos teikimo dokumente nėra numatyta jokių šių
lėšų panaudojimo sąlygų, todėl įmonė gautų lėšų panaudojimą gali registruoti apskaitoje tą
ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo gautos.
Gautos piniginės lėšos apskaitoje registruojamos šiais įrašais:
D 271 Sąskaitos bankuose
K 5401 Kitos pajamos

  0
  0
Siūlau šalinti

#213524     2020-05-19 08:56   V*
2020-05-19 08:54   Diana rašė:
Niekada nebuvau susidūrus su subsidijom, tai biski pasimetus esu.
Kadangi tai nėra tiksline subsidija, galvoju gavus pavedimą, kaip sudėliot korespondenciją? Ir galvoju, ar galiu ją panaudot skolų padengimui, ty sąskaitų, kurios išrašytos iki karantino. Kaži, ar tiktų šis išaiškinimas dėl korespondencijos?
20. Jei dotacijos negalima susieti su patirtomis arba būsimų laikotarpių sąnaudomis ar
negautomis pajamomis, arba jei ji gauta be jokių sąlygų, dotacija pripažįstama panaudota tą
laikotarpį, kada buvo gauta arba buvo gautas sprendimas ar kitas įrodymas, kad ji bus
teikiama.
Dotacijų panaudojimas pripažįstamas tada, kai jos gaunamos, nors ir neatitinka apskaitos
kaupimo principo. Todėl taip pripažinti priimtina tik tuo atveju, jei dotacijos negalima susieti su
patirtomis arba būsimų laikotarpių sąnaudomis ar negautomis pajamomis, t. y. nėra jokio pagrindo
priskirti dotaciją kitiems laikotarpiams, išskyrus tą, kada dotacija buvo gauta.
Pavyzdys
UAB „A“ verčiasi žuvų veisimu ir pardavimu. Iš Lietuvos verslo paramos fondo 20X1 m.
įmonė gavo lėšų įmonės veiklai skatinti. Šios paramos teikimo dokumente nėra numatyta jokių šių
lėšų panaudojimo sąlygų, todėl įmonė gautų lėšų panaudojimą gali registruoti apskaitoje tą
ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo gautos.
Gautos piniginės lėšos apskaitoje registruojamos šiais įrašais:
D 271 Sąskaitos bankuose
K 5401 Kitos pajamos

VMI traktuoja kitaip nei VAS: (iš VMI puslapio)
Ar pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra pripažįstamos pajamomis mikroįmonių gaunamos negrąžinamos subsidijos skirtos apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui)?

Pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms" paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 474 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms" paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas) subsidijos skyrimo tikslas - padėti mikroįmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes, skiriant subsidiją apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui).
Mikroįmonių gautos Apraše nustatytos lėšos pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra laikomos subsidijomis patiriamoms išlaidoms kompensuoti ir joms yra taikomos bendros subsidijų (dotacijų) apskaitos nuostatos, t. y. ši gautų lėšų suma pajamoms nepriskiriama, o ja yra sumažinamos įmonės patiriamos sąnaudos.
Atitinkamai, pelno nesiekiantiems vienetams šios Apraše nustatytos gaunamos subsidijos yra laikomos finansavimo sumomis, kurios taip pat nėra priskiriamos pajamoms, t. y. pelno mokesčio bazei.

  0
  0
Siūlau šalinti

#213547     2020-05-19 15:21   s
2020-05-19 08:56   V* rašė:
VMI traktuoja kitaip nei VAS: (iš VMI puslapio)
Ar pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra pripažįstamos pajamomis mikroįmonių gaunamos negrąžinamos subsidijos skirtos apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui)?

Pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 474 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Aprašas) subsidijos skyrimo tikslas - padėti mikroįmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes, skiriant subsidiją apyvartinėms lėšoms (likvidumo išsaugojimui).
Mikroįmonių gautos Apraše nustatytos lėšos pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra laikomos subsidijomis patiriamoms išlaidoms kompensuoti ir joms yra taikomos bendros subsidijų (dotacijų) apskaitos nuostatos, t. y. ši gautų lėšų suma pajamoms nepriskiriama, o ja yra sumažinamos įmonės patiriamos sąnaudos.
Atitinkamai, pelno nesiekiantiems vienetams šios Apraše nustatytos gaunamos subsidijos yra laikomos finansavimo sumomis, kurios taip pat nėra priskiriamos pajamoms, t. y. pelno mokesčio bazei.

"neigiamo su viruso paplitimu susijusio poveikio verslo partnerių veiklai"-kaip suprasti paprastai šį sakinį?

  0
  0
Siūlau šalinti