SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt


VšĮ finansinės ataskaitos

VšĮ finansinės ataskaitos
#24837     2013-04-10 17:33   Rada

Labas vakaras,

ar galėtumėte pasakyti kaip pateikti JAR VšĮ finansinę atskaitomybę? Paruoštas balansas, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas. O kaip visa tai pateikti JAR? Nerandu tinkamo rinkinio Gal grybauju ir ne to ieškau... Ačiū

Siūlau šalinti

#139132     2013-04-10 18:57   Lija

Registrų centrui teikiama veiklos ataskaita, kuri yra laisvos formos tik su privalomais duomenimis. Čia visai kas kita nei Veiklos rezultatų ataskaita.

  0
  0
Siūlau šalinti

#139134     2013-04-11 07:39   Rada
2013-04-10 18:57   Lija rašė:
Registrų centrui teikiama veiklos ataskaita, kuri yra laisvos formos tik su privalomais duomenimis. Čia visai kas kita nei Veiklos rezultatų ataskaita.

Ačiū Jums, supratau.
Dar klausimas, veiklos ataskaita teikiama ne el. būdu (neradau, kur prikabinti)? Galima paštu?

  0
  0
Siūlau šalinti

#139195     2013-04-12 08:51   Rima

Praeitais metais veziau asmeniskai i JAR ir ten pridaviau. Manau, kad siemet taip pat bus. O sakykite sia veiklos ataskaita uz 2012 m. turi pasirasyti tiek vadovas tiek buhalteris??? Nes fin. atskaitomybe gi uz 2012 m. jau pasiraso ir vadovas ir buhalteris.

  0
  0
Siūlau šalinti

#139204     2013-04-12 10:21   Lija

Kol kas popierinė, vežti arba siųsti reikia. www.aat.lt rasoma, kad: "metines finansines ataskaitas pasirašo ūkio subjekto vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba galintis tvarkyti apskaitą kitas asmuo.
Šis įsakymas taikomas sudarant 2013 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas."

  0
  0
Siūlau šalinti

#139230     2013-04-12 14:41   Rima

Teikiau UAB fin. atskaitomybe uz 2012 m. JAR, tai ten jau ne tik vadovas, bet bhalteris turi pasirasyti, nors tieki uz 2012 m.

  0
  0
Siūlau šalinti

#196847     2017-09-07 10:50   R
2013-04-12 14:41   Rima rašė:
Teikiau UAB fin. atskaitomybe uz 2012 m. JAR, tai ten jau ne tik vadovas, bet bhalteris turi pasirasyti, nors tieki uz 2012 m.

Sveiki

Nesuprantu kokias formas turi teikti VŠĮ
Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų: AR Pelno nesiekiančių SUBJEKTŲ finansinių ataskaitų formos?

  0
  0
Siūlau šalinti

#196848     2017-09-07 10:56   LZ

Manau-pelno nesiekiančių. Paskaitykite:
1.1.
Pagal kokius kriterijus
juridiniai asmenys priskiriami pelno nesiekiančioms
organizacijomis?
1.1.1. Pagal
Lietuvos Respublikos p
elno mokesčio įsta
tymo (
t
oliau
-
PMĮ) 2 str.
5
dalį
pelno nesiekiančios organizacijos

vienetai, kurie atitin
ka tokius du kriterijus:
-
jų veiklos tikslas neturi būti pelno siekimas, t. y. jų veiklos tikslas yra jų įstatuose
numatytų tikslų įgyvendinimas, ir
-
jų pelnas pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus negali būti skirstomas steigėjams
ir (arba) ve
iklos dalyviams.
Pelno nesiekiančių organizacijų steigimą, veiklą ir likvidavimą reguliuojančiuose
įstatymuose numatyta, kad pelno nesiekiantys vienetai be viešąjį interesą tenkinančios veiklos turi
teisę vykdyti ir komercinę veiklą bei gauti tokios veiklo
s pajamas. Jeigu vienetas nevykdo viešąjį
interesą tenkinančios veiklos (vykdo tik pelno siekiančią veiklą, p
avyzdžiui
, teikia tarpininkavimo
arba kitas su viešojo intereso teikimu nesusijusias paslaugas, vykdo prekybą) arba viešąjį interesą
tenkinanti vei
kla sudaro nereikšmingą veiklos dalį, laikoma, kad vienetas neatitinka pelno
nesiekiančio vieneto kriterijų.

  0
  0
Siūlau šalinti

#196855     2017-09-07 13:17   V
2017-09-07 10:56   LZ rašė:
Manau-pelno nesiekiančių. Paskaitykite:
1.1.
Pagal kokius kriterijus
juridiniai asmenys priskiriami pelno nesiekiančioms
organizacijomis?
1.1.1. Pagal
Lietuvos Respublikos p
elno mokesčio įsta
tymo (
t
oliau
-
PMĮ) 2 str.
5
dalį
pelno nesiekiančios organizacijos

vienetai, kurie atitin
ka tokius du kriterijus:
-
jų veiklos tikslas neturi būti pelno siekimas, t. y. jų veiklos tikslas yra jų įstatuose
numatytų tikslų įgyvendinimas, ir
-
jų pelnas pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus negali būti skirstomas steigėjams
ir (arba) ve
iklos dalyviams.
Pelno nesiekiančių organizacijų steigimą, veiklą ir likvidavimą reguliuojančiuose
įstatymuose numatyta, kad pelno nesiekiantys vienetai be viešąjį interesą tenkinančios veiklos turi
teisę vykdyti ir komercinę veiklą bei gauti tokios veiklo
s pajamas. Jeigu vienetas nevykdo viešąjį
interesą tenkinančios veiklos (vykdo tik pelno siekiančią veiklą, p
avyzdžiui
, teikia tarpininkavimo
arba kitas su viešojo intereso teikimu nesusijusias paslaugas, vykdo prekybą) arba viešąjį interesą
tenkinanti vei
kla sudaro nereikšmingą veiklos dalį, laikoma, kad vienetas neatitinka pelno
nesiekiančio vieneto kriterijų.

Labai aciu

  0
  0
Siūlau šalinti

#196878     2017-09-08 09:11   V
2017-09-07 13:17   V rašė:
Labai aciu

Labas rytas,

Taip suprantu turime teikti

Balanso forma
Veiklos rezultatų ataskaitos forma

?

  0
  0
Siūlau šalinti

#196882     2017-09-08 09:25   LZ

pasiguglinkite, pilna info.

  0
  0
Siūlau šalinti