Vykdomieji raštai

#204266     2018-10-02 08:03   Karina J
2018-10-01 18:47   ren.l rašė:
Todėl kad žiūrit CPK redakciją iki 2018-12-01.

Prašom nuo 2018-12-01:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/BdhpjMwOTn

ačiū.

  0
  0
Siūlau šalinti

#204593     2018-10-30 11:19   Rima

vykdomi dokumentai išskaitomi iš išmokėtos pašalpos dėl mirties ?

  0
  0
Siūlau šalinti

#204594     2018-10-30 11:26   XYZ

Dokumentai iš viso negali būti išskaitomi...
DK 226 straipsnis neleidžia daryti išskaitų iš išeitinės išmokos, kompensacinių ir kitų išmokų, iš kurių pagal įstatymus neišieškoma. Šio draudimo atvejai yra detalizuoti CPK 739 straipsnyje. Jame nurodoma, jog neišieškoma iš sumų, kurios priklauso darbuotojui kaip: 1) kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai nesilaikoma normalių darbo sąlygų; 2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam dirbti į kitą vietovę, priimtam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitą vietovę; 3) valstybinio socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos; 4) valstybės pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus; 5) socialinės pašalpos; 6) laidojimo pašalpos ir kt.

  0
  0
Siūlau šalinti

#204595     2018-10-30 11:46   XYZ

Na, čia dar seno DK straipsnis, bet niekas nepasikeitė.

  0
  0
Siūlau šalinti

#204600     2018-10-30 13:28   Rima

"Dokumentai iš viso negali būti išskaitomi..." Nu taip ačiū už pastebėjimą
Įstaiga išmokėjo darbuotojui pašalpą mirus tėvui, nuo jos irgi nereikėtų išskaičiuoti?

  0
  0
Siūlau šalinti

#204603     2018-10-30 14:19   XYZ

Ne

  0
  0
Siūlau šalinti

#204611     2018-10-30 18:51   ren.l

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/DaPZSotxDP

739 straipsnis. Pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima
Negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip:
1) kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų;
2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves;
3) motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos;
4) išmokos vaikams, mokamos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą;
5) laidojimo pašalpa;
6) išmokos, mokamos pagal Šalpos pensijų įstatymą ir Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčių gyventojų socialinei paramai;
7) valstybinė socialinio draudimo našlaičių pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymą, valstybinė našlaičių pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą, pareigūnų ir karių valstybinė našlaičių pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą, valstybinė signataro našlaičių renta, Respublikos Prezidento našlaičių valstybinė renta;
8) išeitinės išmokos, išskyrus atvejus, kai vykdomi šio Kodekso 736 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti išieškojimai. Jeigu skolininkui išmokama didesnė negu vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka, vykdant šio Kodekso 736 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus išieškojimus, šio Kodekso 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitos daromos atskirai iš kiekvieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio išeitinės išmokos;
9) laisvės atėmimo vietos įstaigoje atidarytoje nuteistojo asmeninėje sąskaitoje esančios piniginės lėšos, neviršijančios pusės Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 92 straipsnio 2 dalyje nustatytų dydžių.

  0
  0
Siūlau šalinti