Pirmas pusl.
Žinynas
Skaičiuoklės
Blankai
Bendravimas
Darbo birža
Spauda
Paieškos
Nuorodos
Forumas
 
7
VDU
10
2
Balanso subtilybės
   Linda rašo:
Pirmą kartą pildau balansą ir turiu šiokių tokių klausimų?. Kad būtų lengviau pateiksiu juos eilės tvarka. Būsiu be galo dėkinga geranoriškai padėjusiems.:
1.Ką rašyti skiltyje "Pastabos Nr."?
2.Jei 2008 metai buvo pirmi veiklos metai tai skiltį apie praėjusius metus palikti tuščią ar visai ištrinti?
3. Pastebėjau, kad ne visos grupės yra tokios, kokios naujame sąskaitų plane. Pvz..nėra Biologinio turto . Tai palikti kokia yra pavyzdinė balanso forma pagal VAS ar prirašįyti trūkstamas turto ir nuosavo kapitalo eilutes?
4. Ar reikia po balansu pasirašyti vyr. buhalteriui?
5. Jei pas mane kai kuriose sąskaitose yra nuliai tai juos rašyti, ar palikti tuščius laukelius?
6.Jei pas mane kai kuriose sąskaitose išviso niekas nevyko pvz.: neturime nei pastatų nei žemės, nei kreditų tai tas eilutes ištrinti ar palikti tuščias?
Ačiū jei kas galėsite skirti man laiko. Dėkoju.
 
   Rimantė rašo:
1. Paliekate nepildytą.
2. Skiltį praėję finansiniai metai paliekate tuščią, ją už pildysite ik kai pildysite balansą už 2009 m.
3. Jei įmonė neturi biologinio turto, tuomet papildomai nieko neprirašykite. Gal pasirodys ir nauja balanso forma.
4.Nereikia, pasirašo tik įmonės vadovas.
5. ir 6. Jei kai kuriose sąskaitų likučiai yra nuliniai arba nevyko jokio judėjimo šiose sąskaitose palikite tuščią.
 
   Rimantė rašo:
Ir dar.
Biologinis turtas balanse pateikiamas atskiru straipsniu tarp trumpalaikio ir ilgalaikio turto, kadangi šis turtas dėl savo specifinių savybių negali būti priskirtas nei ilgalaikiam, nei trumpalaikiam turtui. Todėl žemės ūkio bendrovės, taip pat ir kitos įmonės, turinčios tokio turto, jį privalo pateikti atskiru straipsniu tarp ilgalaikio ir trumpalaikio turto.
 
   Taja rašo:
1. Dažniausiai ten rašomas pastabos numeris iš aiškinamojo rašto. Arba nieko. Žinau buhalterių, kurie ten rašo sąskaitų plano sąskaitų numeriukus.
2.Palikti tuščią. Trinti negalima.
3. Jei jums tos eilutės reikalingos, tai įterpkite. O jei ten norite nuliukus rašyti, tai nereikia. Nors kiek teko susidurti, tai biologinis turtas yra balanse, kuris skirtas ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms. Įmonių balanso formose to matyti neteko.
4.nereikia
5. tuščius.
6. Nieko iš formos netrinti.
 
   Linda rašo:
Ačiū Rimante. Jūs labai aiškiai viską paaiškinote. Dabar forume perskaičiau, kad galima pateikti registrų centrui atskaitomybę el. būdu. Jei tokią pat iš tų formų užpildysiu ir pateiksiu savo akcininkams tai bus gerai ar reikia Exelyje pagal pavyzdinį variantą iš VAS pateikti? Ta prasme ar reikės dvigubo darbo ar galima vienu šūviu du zuikius nušauti? Ir kuo skiriasi trumpa ir pilna atskaitomybė, kam jos skirtos? Ačiū
 
   Rimantė rašo:
2009-01-29 14:44   Linda rašė:
Ačiū Rimante. Jūs labai aiškiai viską paaiškinote. Dabar forume perskaičiau, kad galima pateikti registrų centrui atskaitomybę el. būdu. Jei tokią pat iš tų formų užpildysiu ir pateiksiu savo akcininkams tai bus gerai ar reikia Exelyje pagal pavyzdinį variantą iš VAS pateikti? Ta prasme ar reikės dvigubo darbo ar galima vienu šūviu du zuikius nušauti? Ir kuo skiriasi trumpa ir pilna atskaitomybė, kam jos skirtos? Ačiū
Tikrai nereikia, tik pirma turite pateikti akcininkams, o tik vėliau RC, nes turite balanso formoje parašyti patvirtinto MFA protokolo Nr.
 
   Linda rašo:
Ačiū pradžiuginote, nes kadangi nesenai dirbu ir be programos tai nuo tų lentelių darymo ir taip jau galva susisukusi. O jei mes tik 12 mėnesį pradėjome veiklą tai man greičiausia reikės pateikti sutrumpintą atskaitomybės variantą. Du darbuotojai turtas balanse - 20000. Ar taip? Ačiū
 
   Rimantė rašo:
2009-01-29 14:51   Linda rašė:
Ačiū pradžiuginote, nes kadangi nesenai dirbu ir be programos tai nuo tų lentelių darymo ir taip jau galva susisukusi. O jei mes tik 12 mėnesį pradėjome veiklą tai man greičiausia reikės pateikti sutrumpintą atskaitomybės variantą. Du darbuotojai turtas balanse - 20000. Ar taip? Ačiū
Taip, bet dar perskaitykite Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324175&p_query=&p_tr2=
 
   Linda rašo:
Perskaičiau įstatymą viskas aišku tik du klausimai iškilo:
1.Įregistruotos naujos įmonės sudaro ūkinės veiklos pradžios balansą, kuriame turi būti nurodytas įmonės veiklos pradžioje buvęs turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai.
Tokio nesudarėme. Tai gal dar ne vėlu? O kur tokią formą rasti? O gal ji ne visiems būtina?
2. Kas ruošia metinę ataskaitą. Gal buhalteris? Tuoj visai nusilpsiu nuo tų rašymų.
 
   Linda rašo:
O kur b9tū galima pastudijuoti normalaus ir sutrumpinto aiškinamojo raštų subtilybe ir skirtumus. Kur yra jų paaiškinimai? Ačiū
 
   Rimantė rašo:
2009-01-29 15:27   Linda rašė:
O kur b9tū galima pastudijuoti normalaus ir sutrumpinto aiškinamojo raštų subtilybe ir skirtumus. Kur yra jų paaiškinimai? Ačiū
Apskaitos instituto puslapyje, "VAS rekomendacijos" ten bus labai smulkiai parašyta bei pateikta pavyzdžių.
 
Puslapiai: 
 
© Portalas buhalteriams 2002-2016