Pirmas pusl.
Žinynas
Skaičiuoklės
Blankai
Bendravimas
Darbo birža
Spauda
Paieškos
Nuorodos
Forumas
   Rasa rašo:
 
   Rimantė rašo:
2008-05-07 13:57   Rasa rašė:
ar turi pelno pokyčio ataskaitoje pasirodyti sumokėtas socialinis mokestis jei turi tai kur, nes man dabar skiriasi balanse nepaskirstytas pelnas ir pokyčių ataskaitoj ant socialinio mokesčio sumos.
Socialinį mokestį reikėjo įkelti į sąnaudas, kaip ir pelno mokestį ir tik po to išvesti rezultatą, t.y. grynąjį pelną, kurį pateikiate akcininkams skirstyti.
 
   Rasa rašo:
Pelno mokesti parodau pelno pelno nuostolio ataskaitojeXII eilutėje, tai prie pelno mokesčio sumos gal turiu pridėti ir socialinio mokesčio suma susipainiojau kažkaip jei kas galit parašykit kaip parodomas socialinis mokestis
 
   Ieva rašo:
2008-05-08 09:48   Rasa rašė:
Pelno mokesti parodau pelno pelno nuostolio ataskaitojeXII eilutėje, tai prie pelno mokesčio sumos gal turiu pridėti ir socialinio mokesčio suma susipainiojau kažkaip jei kas galit parašykit kaip parodomas socialinis mokestis
Taip, prie pelno mokesčio sumos pridėkite ir socialinio mokesčio sumą ir rašykite XII eilutėje.
 
   Rozalija rašo:
Perskaičiau viską ką radau apie šią ataskaitą NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA. Niekur niekas nieko nerašo apie steigimo išlaidas. Rodomos jos šioje ataskaitoje ar ne? Jei rodomos kai kada, tai kada:)? Kai pildomas pilnas balansas? Turiu nuostolį 1500,00 Lt, iš jų 500,00 yra steigimo išlaidos. Tai turėčiau rašyti 21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) -1000,00, o 20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)- 500,00 Lt? Ar tik 21 visą sumą - 1500,00 Lt? Ačiū.


 
   Ieva rašo:
2008-05-27 20:57   Rozalija rašė:
Perskaičiau viską ką radau apie šią ataskaitą NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA. Niekur niekas nieko nerašo apie steigimo išlaidas. Rodomos jos šioje ataskaitoje ar ne? Jei rodomos kai kada, tai kada:)? Kai pildomas pilnas balansas? Turiu nuostolį 1500,00 Lt, iš jų 500,00 yra steigimo išlaidos. Tai turėčiau rašyti 21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) -1000,00, o 20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)- 500,00 Lt? Ar tik 21 visą sumą - 1500,00 Lt? Ačiū.


1. Steigimo išlaidos pagal Pelno mokesčio įstatymą yra neleidžiami atskaitymai, todėl didintų Jūsų apmokestinamąjį pelną, o kadangi tokio neturite, tik nuostolį, tai 1500 Lt ir yra Jūsų 2007 metų nuostolis..
2. Pagal 13 VAS 14.1 punktą (ten išvardinti išlaidų, tiesiogiai priskiriamų ataskaitinių metų sąnaudoms), naujai įkurtos įmonės steigimo išlaidos priskiriamos steigimo metų sąnaudoms. Todėl NKPA jos parodomos kartu su apskaičiuotu nuostoliu.
3. Teko girdėti klaidingų nuomonių, kad, apskaitant steigimo išlaidas, reikia vadovautis 8-ojo VAS 16 punktu, steigimo išlaidas iš karto registruoti kaip nuostolį 341 sąskaitoje, o NKPA parodyti kaip Pelno/ nuostolių ataskaitoje nepripažintą nuostolį. Tai klaida, nemokėjimas suprasti VAS nuostatų. Minėtame VAS kalbama apie NAUJAI IŠLEIDŽIAMŲ AKCIJŲ EMISIJĄ ir nurodoma su ja susijusias išlaidas apskaityti akcijų prieduose, o ne nepripažintuose nuostoliuose.
Taip kad vadovaukitės aiškiomis 13-ojo VAS nuostatomis ir visą nuostolį rodykite kaip normalų 2007 metų nuostolį.
 
   Rozalija rašo:
Žiūriu į tas Pilno balanso ir PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITos formas, tai ten irgi kur reikėtų parodyti tokį dalyką kaip neleidžiami atskaitymai? Tai matosi tik Pelno deklaracijoje, kur čia išskirsi?
Gal be reikalo čia kankinuosi :)? Tik kai esi visai žalias kyla marios klausimų, o dar daugiau ir nekyla iš mažai žinojimo, tai labai lengva apsirikti, nes nežinai ko nežinai:)..
 
   Rozalija rašo:
Ačiū labai, parašiau antrą žinutę Jūsų žinutės neperskaičiusi:).
 
   VA rašo:
Sveiki, socmokestis-neleidžiami atskaitymai. Bet paaiškinkit, kaip pelno mokestis atsispindi sąnauduose?
 
   Rimantė rašo:
2008-05-27 21:25   VA rašė:
Sveiki, socmokestis-neleidžiami atskaitymai. Bet paaiškinkit, kaip pelno mokestis atsispindi sąnauduose?
Pelno (nuostolių) ataskaitos formoje yra eilutė XII. Pelno mokestis, šioje eilutėje turi būti parodytas pelno mokestis, kuris mokestiniu atžvilgiu yra neleidžiami atskaitymai, nes šis mokestis nemažina apmokestinamojo pelno, tuo tarpu finansiniu atžvilgiu tai yra sąnaudos, kurio dydis mažina įmonės savininkų (akcininkų) pelną. Laikantis kaupimo principo, pelno mokestis kartu su socialiniu mokesčiu parodomi, ne tada, kai atsiranda prievolė jį sumokėti, o tada, kai uždirbamas ataskaitiniais ar vėlesniais laikotarpiais apmokestinamos pajamos. Ir atėmus iš apmokestinamųjų pajamų šiuos mokesčius gauname grynąjį pelno (nuostolių) rodiklį, kuris parodo įmonės veiklos grynąjį rezultatą.
 
Puslapiai: 
 
© Portalas buhalteriams 2002-2016