Pirmas pusl.
Žinynas
Skaičiuoklės
Blankai
Bendravimas
Darbo birža
Spauda
Paieškos
Nuorodos
Forumas
Dėl pelno mokesčio
   LAIMUTĖ rašo:
Laba diena. Visai susimaišiau. Už pildžiau pelno nuostolio ataskaitą i gautą peolną padauginau iš 15 . Užpildžius PLN 204 formą gavau kitokią pelno mokesčio sumą, nes turėjau neleidžiamų atskaitymų. Ar pelno mokestis turi sutapti su pelno nuostolio ataskaita su 204 forma. kaip teisingai turėtų būti. Kokia korespondencija sąskaitų turėtų būti. Pelnas gaunasi iškėlimus 5 ir 6 klases ir 390 sąskaitoj matosi visas pelnas.Kaip rašyti balanse pelno mokestį pagal 204 formą ir iš lepno nuostolio ataskaitos. Prašau pagelbėkite.
 
   Edita Edita rašo:
2013-04-22 13:40   LAIMUTĖ rašė:
Laba diena. Visai susimaišiau. Už pildžiau pelno nuostolio ataskaitą i gautą peolną padauginau iš 15 . Užpildžius PLN 204 formą gavau kitokią pelno mokesčio sumą, nes turėjau neleidžiamų atskaitymų. Ar pelno mokestis turi sutapti su pelno nuostolio ataskaita su 204 forma. kaip teisingai turėtų būti. Kokia korespondencija sąskaitų turėtų būti. Pelnas gaunasi iškėlimus 5 ir 6 klases ir 390 sąskaitoj matosi visas pelnas.Kaip rašyti balanse pelno mokestį pagal 204 formą ir iš lepno nuostolio ataskaitos. Prašau pagelbėkite.
Miela kolege, pajamų ir sąnaudų santykio rezultatas, pelno (nuostolio) ataskaitoje "Pelnas prieš apmokestinimą"- tai įmonės finansinis pelnas. Finansinio pelno rezultato pagrindu skaičiuojame mokestinį pelną pildant PLN204 formą, kur apskaičiuojamas apmokestinamasis pelnas. Apmokestinamasis skiriasi nuo pelno ataskaitoje gauto finansinio, nes, kaip pati pastebėjote, eliminuojasi ribojamų dydžių ir neleidžiami atskaitymai. Pelno mokesčiu apmokestiname pelną , gautą užpildžius PLN204.
Korespondencijos.
Visas pajamų sąskaitas debetuojame, kredituojant 390 sąskaitą. Visos sąnaudų sąskaitos kredituojamos debetuojant 390 sąsk. 390 sąsk. likutis uždaromas į 341 (ataskaitinio laikotarpio nepaskirstytas pelnas (nuostolis). Tada užpildome PLN204 deklaraciją, kur apskaičiuojame mokėtiną pelno mokestį. Korespondencija pelno mokesčiui: D650; K44 (mokėtinas PM). Tada uždarome 650 sąsk.: K650; D341
 
   virga rašo:
2013-04-22 13:40   LAIMUTĖ rašė:
Laba diena. Visai susimaišiau. Už pildžiau pelno nuostolio ataskaitą i gautą peolną padauginau iš 15 . Užpildžius PLN 204 formą gavau kitokią pelno mokesčio sumą, nes turėjau neleidžiamų atskaitymų. Ar pelno mokestis turi sutapti su pelno nuostolio ataskaita su 204 forma. kaip teisingai turėtų būti. Kokia korespondencija sąskaitų turėtų būti. Pelnas gaunasi iškėlimus 5 ir 6 klases ir 390 sąskaitoj matosi visas pelnas.Kaip rašyti balanse pelno mokestį pagal 204 formą ir iš lepno nuostolio ataskaitos. Prašau pagelbėkite.
Pirma suskaičiuojat pelno nuostolių ataskaitoj pelną prieš apmokestinimą. Tada pildot PLN 204, ten gali būti kitoks(dėl neleidžiamų ir t.t) kokį gaunat mokėtiną pelno mokestį PLN 204, tą įrašot į pelno nuostolių ataskaitą. Atėmę tą mokėtiną pelno mokestį gaunat pelną paskirstymui.
Negalima pelno nuostolių ataskaitoj tiesiog sudauginti iš 15...
 
Puslapiai: 
 
© Portalas buhalteriams 2002-2016