Pirmas pusl.
Žinynas
Skaičiuoklės
Blankai
Bendravimas
Darbo birža
Spauda
Paieškos
Nuorodos
Forumas
 
8
Kiek % žiemai kuro norma didin
   Ramutė rašo:
Perverčiau forumą, bet neužtikau atsakymo kiek galima didinti sunaudojamo kuro normą žiemos laikotarpiui.Gal kas žinote, parašykite, prašau, lauksiu.
 
   Naujokė rašo:
Pas mus didinama 10%
 
   Ramutė rašo:
Darkart AČIŪ
 
   Petras rašo:
2007-10-17 10:11   Ramutė rašė:
Perverčiau forumą, bet neužtikau atsakymo kiek galima didinti sunaudojamo kuro normą žiemos laikotarpiui.Gal kas žinote, parašykite, prašau, lauksiu.
Susisiekimo ministro 1995-10-12 įsakymas Nr. 405
"Dėl Automobilių kuro normų nustatymo metodikos"

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=21747&p_query=&p_tr2=

Kuro normos didinamos:
dirbant žiemą - iki 10 procentų;
darbas, kurio metu technologiškai yra būtini dažni sustojimai (vidutiniškai daugiau kaip vienas sustojimas 1 km ridos) - iki 10 procentų;
darbas, kurio metu yra būtini maži greičiai (iki 20 km /h) - iki 10 procentų;
pradedant eksploatuoti naujus arba po kapitalinio remonto automobilius iki 1000 km ridos - iki 10 procentų;
darbas karjeruose, žemės ūkio arba miško išvežimo darbuose - iki 20 procentų;
mokomasis važiavimas - iki 20 procentų;
važiavimas užpustytais keliais - iki 20 procentų...
 
Puslapiai: 
 
© Portalas buhalteriams 2002-2016